July 10, 2023

ENERGY ART 24 -HOUSE 2

July 10, 2023

ENERGY ART 24 -HOUSE 1

September 28, 2018

AIRFLOW 2

March 17, 2023

ENERGY ART 23 -HOUSE 2

March 17, 2023

ENERGY ART 23 -HOUSE 1

March 9, 2022

ENERGY ART 22 / HOUSE 2

March 9, 2022

ENERGY ART 22 / HOUSE 1

November 24, 2020

CY ENERGY HOMES 21 / PLOT 2 / HOUSE 2

November 24, 2020

CY ENERGY HOMES 21 / PLOT 1 / HOUSE 1

November 24, 2020

CY ENERGY HOMES 21 / PLOT 4 / HOUSE 1

October 14, 2019

CY ENERGY HOMES 21 / ΟΙΚΟΠΕΔΟ 3 / ΟΙΚΙΑ 1

September 4, 2019

GREEN HOUSE NO 2

May 20, 2019

CY ENERGY HOMES 21 / PLOT 1 / HOUSE 2

May 20, 2019

CY ENERGY HOMES 21 / PLOT 2 / HOUSE 1

April 22, 2019

CY ENERGY HOMES 21 / PLOT 3 / HOUSE 1

April 22, 2019

CY ENERGY HOMES 21 / PLOT 3 / HOUSE 2

April 22, 2019

CY ENERGY HOMES 21 / PLOT 4 / HOUSE 2

September 28, 2018

STRIPE HOUSE 1

September 28, 2018

STRIPE HOUSE 2