ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

6 ΒΗΜΑΤΑ

01.

ΒΗΜΑ 1 – ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ-ΔΕΙΞΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ

Αν δεν είστε ακόμη σίγουροι αν αυτή είναι η επένδυση που θα θέλατε να κάνετε ή το ακίνητο που θα θέλατε να αγοράσετε, η ομάδα μας θα αφιερώσει χρόνο για να ακούσει όλες σας τις ανάγκες και ανησυχίες, προκειμένου να αποκτήσετε μια σαφή εικόνα για το τι μπορούμε να σας προσφέρουμε, πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες και προτεραιότητες.

02.

ΒΗΜΑ 2 - ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αφού συζητήσουμε  τις ατομικές σας ανάγκες, θα μπορέσουμε στη συνέχεια να καθορίσουμε ποιες επιλογές είναι οι καλύτερες για εσάς. Σε αυτό το στάδιο θα γίνει και η προβολή των ακινήτων, ώστε να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα και να επιλέξετε το ιδανικό ακίνητο για εσάς, βάση των δικών σας αναγκών και προϋπολογισμού.

03.

ΒΗΜΑ 3 - ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Αφού έχετε επιλέξει το ιδανικό ακίνητο για εσάς τότε αρχίζει η διαδικασία αγοράς. Οι συμφωνίες πρέπει να γίνονται γραπτώς και να περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Θα χρειαστεί τότε μια προκαταβολή για να αποσυρθεί το ακίνητο από την αγορά.

04.

ΒΗΜΑ 4 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ως μέρος της νομικής διαδικασίας και αφού συμφωνηθούν και επιβεβαιωθούν γραπτώς όσα έχουν συμφωνηθεί τότε υπογράφεται η σύμβαση και από τα δύο μέρη.

05.

ΒΗΜΑ 5 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Με την υπογραφή, η σύμβαση κατατίθεται στο Τμήμα Κτηματολογίου εντός 180 ημερών. Μόλις υποβληθεί η σύμβαση, είστε επίσημα ο κάτοχος του ακινήτου. Η παράδοση του ακινήτου σας θα πραγματοποιηθεί, εφόσον ικανοποιηθούν όλοι οι όροι της συμφωνίας

06.

ΒΗΜΑ 6 - ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Εκδίδονται χωριστοί τίτλοι ιδιοκτησίας και μεταβιβάζεται το ακίνητο. Είστε πλέον ιδιοκτήτης

WE HAVE THE BEST CHOICE FOR YOU

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ